Địa điểm xung quanh

​VĂN HÓA HÀ NỘI

Nói về văn hoá Hà Nội, phải có một thời gian dài để hoàn thành câu chuyện. Văn hoá nổi tiếng của Hà Nội là một loạt các làng nghề thủ công truyền thống như: làng gốm Bát Tràng, phố Hàng Bạc làm bạc,...

Xem chi tiết

ẨM THỰC HÀ NỘI

Việt Nam là một đất nước có lịch sử lâu dài và đầy màu sắc. Nó lần đầu tiên được dân cư bởi một loạt các nhóm bản địa, nhiều người vẫn còn rõ ràng ngày hôm nay. Từ quá khứ khi Việt Nam xâm chiếm Trung Quốc....

Xem chi tiết
0962356235