KHUYẾN MÃI LỚN - giảm giá từ 20-25% các loại phòng

Từ ngày 20/01/2019 :
- Giảm giá từ 20-25% các loại phòng .
- Khách hàng có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ một tuần trước khi đến nơi mà không bị tính phí.
0962356235